Eramu Meriväljal

Projekt:
Merivälja, Ida tee
Sisearhitektuur:
Tiiu Truus Stuudio Truus OÜ
Projekti meeskond:
Konstantin Rõbkin, Stuudio Truus OÜ